Aineistojen toimitus

 

Ohjeet digi-, video- ja printtiaineistojen toimittamiselle

 

Aineiston toimituksen vaiheet

Aineistopolku

Kampanjarivien ryhmittely

Kampanjarivi etenee tehtyjen lisäysten ja muutosten mukaisesti ryhmästä toiseen. Alla näet kuvaukset minkälaiset kampanjarivit listautuvat kuhunkin ryhmään.

Client action required

 • Kampanjarivistä puuttuu aineistotiedosto
 • Kampanjariviä ei ole hyväksytty (approve)
 • Digi/videokampanjasta puuttuu kohde-URL  
 • Aineisto ei ole läpäissyt validointia
 • Asiakas on lisännyt kampanjariviin uuden tiedoston, eikä ole vielä hyväksynyt kampanjariviä uudestaan
Delivered to Sanoma

 • Asiakas on hyväksynyt (approve) kampanjarivin ja aineistotiedosto(t) on toimitettu Sanomalle
In Sanoma production

 • Sanoma käsittelee kampanjariviä
Finished in Sanoma

 • Sanoma on käsitellyt kampanjarivin ja se on valmis starttiin

 

Aineistolinkki

Aineistojen toimitusta varten lähetetään vahvistetusta kampanjasta aineistolinkki. Se on kampanjakohtainen ja voimassa koko kampanjan keston ajan. Huom! Printin linkki on voimassa, kunnes Sanoma on käsitellyt kampanjarivin ja rivin statukseksi muuttuu "sent".  Jos haluat vaihtaa printin aineiston tämän jälkeen, olethan yhteydessä ad ops -tiimiin p. 09 122 4544.

Alla esimerkki kampanjakohtaisesta sähköpostista ja aineistolinkistä. Sähköposti lähetetään osoitteesta  noreply@admaterial.sanoma.com  ja viestin otsikko muodostuu seuraavasti "Kampanja ID - Kampanjan nimi - Ad material upload - ensimmäisen lähdön aloituspäivä".  Esimerkki: 38939 Grocery store Finland Oy – Ad material upload - 12-04-2019.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

From: noreply@admaterial.sanoma.com
Sent: 24. huhtikuuta 2019 12:09
To: Sanoma test
Subject: SMF-38939 - Esimerkkiasiakas Oyj - Ad material upload - 25-04-2019

Campaign info:

Customer

Esimerkkiasiakas

Campaign ID

ON-86936 (SMF-38939)

Campaign name

Monimediakampanja syksy 2019

Start date

25-08-2019

Delivery deadline

See all deadlines on the upload page

 

Hei,

Voit lähettää kampanjan kaikki aineistot alla olevan linkin kautta. Latauslinkki on kampanjakohtainen ja sen on voimassa koko kampanjan keston ajan.

Aineiston lähetys tästä (Tiedoston nimessä ei voi käyttää erikoismerkkejä)

Aineistolinkkeihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä

Printti: aineistopalvelut[at]sanoma.com tai puh. 09 122 4544
Digi ja video: online.aineisto[at]sanoma.fi tai puh. 09 122 2899

Aineisto-ohjeet: printti, digi, video

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please use the link below to send material to your campaign. Please note that special characters are not allowed.

Upload material (special characters are not allowed in the file name)

Any questions concerning this mail or order issues can be addressed to Sanoma Media Finland tel. +358 9 122 2899 or by mail online.aineisto[at]sanoma.fi.

Material instructions: display advertising and print

Best Regards,
Sanoma Media Finland

 

 

Aineiston lataussivu

Aineisto toimitetaan Sanomalle lataussivun kautta. Lataussivulle pääsee klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä "Aineiston lähetys tästä".

Lataussivu näyttää seuraavanlaiselta.

Layout
 1. Kampanjan (order) tiedot - mainostaja, kampanja ID, kampanjan nimi ja määräinnumero

 2. Tarpeen vaatiessa tässä laatikossa ilmoitetaan poikkeustilasta ja erikoisaikatauluista jne.

 3. Lataussivulla näkyvät välilehdet sen mukaan minkä tyyppisiä kampanjarivejä kampanja sisältää. Esimerkiksi, jos kampanjassa on vain printtimainonnan rivi, niin näkyvillä on all ja print-välilehdet.

  • All: Kaikki kampanjan rivit

  • Display: Onlinemainonnan rivit eroteltuina

  • Print: Printtirivit eroteltuina

  • Video: In-stream- ja Suplarivit eroteltuina

  • CPC: CPC-rivit eroteltuina

 4. Kampanjarivi liikkuu ryhmästä toiseen, kun riviin tehdään lisäyksiä ja muutoksia. Aluksi kaikki rivit ovat listattuina Client action required -ryhmän alle.

  • Client action required: Kampanjarivistä puuttuu tiedosto tai URL (digi/video), validoinnissa on ongelmia tai riviä ei ole vielä hyväksytty.

  • Delivered to Sanoma: Kampanjarivi on hyväksytty (approve-napilla) ja se on samalla lähtenyt Sanomalle.

  • In Sanoma production: Sanoma käsittelee varausta

  • Finished in Sanoma: Sanoma on käsitellyt varauksen ja se on valmiina starttiin

 5. Kampanjan ensimmäisen lähdön rivi on valmiina auki.

  • Tunniste: Rivin nimen edessä kerrotaan onko kyseessä printti, display, video, CPC vai audio-rivi.

  • Rivin nimi: Rivin ID, tuote, kampanjan ajopäivät, aineiston mitat ja aineisto deadline

  • Status: Rivin statuksen avulla voi seurata kampanjan etenemistä. Rivi on valmis starttiin, kun sen status on complete (digi, video) tai sent (printti).

  • Sarakkeet: Ennen aineiston latausta sarakkeet ovat tyhjät. Aineiston latauksen jälkeen näet sen validointituloksen, onko URL lisätty, statuksen, ID:n ja tiedoston mitat.

 6. Tiedoston voi lisätä joko raahamalla se laatikkoon tai selaamalla tiedostoja. Tägiaineiston ja SG-koodin voi lisätä keltaisen laatikon tägi-napista.

 7. Help-linkistä aukeaa pikaohjeet

 8. Kun riviin on lisätty aineisto, validointi on kunnossa ja digi/videorivissä on URL, ilmestyy riville approve-nappi. Approve-napilla rivi hyväksytään ja aineisto lähtee Sanomalle.

 

Ohjeet eri aineistotyyppien lähettämisestä

Printti: Pdf-tiedosto
 1. Kampanjan printtirivit listautuvat all- ja print-välilehtien alle. Tunnistat printin rivin myös rivin nimen edessä
 2. olevasta PRINT-tunnisteesta. Käsittelemätön rivi on listattuna "Client action required"-ryhmän alle.
 3. Raaha pdf-tiedosto laatikkoon tai lisää se browse-napin kautta. 
  drop
 4. Lisäämällesi pdf-tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. 
 5. Klikkaamalla aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna. 
  aineistorivi
 6. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
  • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
  • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
  • Lataa korjattu pdf kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
 7. Sulje validointi-ikkuna. 
  validointi
 8. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle. 
  approve
 9. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 
aineisto toimitettu

 

Voit tarvittaessa vaihtaa printin aineiston,  kunnes kampanjarivi on käsitelty Sanomilla, se on siirtynyt Finished in Sanoma -ryhmän alle ja rivin status on sent. Mikäli haluat vaihtaa aineiston sent-tilaiseen kampanjariviin, olethan yhteydessä Sanoman printin ad opsiin p. 09 122 4544.

 

Display: Kuvatiedosto (jpg, gif, png)
 1. Kampanjan display-rivit listautuvat all- ja display-välilehtien alle. Tunnistat displayn rivin myös rivin nimen edessä olevat DISPLAY-tunnisteesta. Käsittelemätön rivi on listattuna "Client action required"-ryhmän alle.

 2. Raaha kuvatiedosto(t) laatikkoon tai lisää se browse-napin kautta.
 3. Jokaiselle tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. Jos esimerkiksi raahasit kolme kuvatiedostoa, näkyy nyt kolme tiedostoriviä.
 4. Klikkaamalla lisätyn aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna. 
  aineistorivi
 5. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
  • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
  • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
  • Lataa korjattu tiedosto kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin. 
   validointi
 6. Lisää validointi-ikkunaan kohde-url, jonne haluat aineistosi linkkautuvan.
 7. Lisää tarvittaessa pikseliseuranta.
 8. Sulje validointi-ikkuna.
 9. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
 10. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

 

Display: Tägiaineisto
 1. Kampanjan rivit listautuvat all- ja display-välilehtien alle. Tunnistat displayn rivin myös rivin nimen edessä olevat DISPLAY-tunnisteesta. Käsittelemätön rivi on listattuna "Client action required"-ryhmän alle.

 2. Lisää tägiaineisto klikkaamalla keltaisessa laatikossa olevaa täginappia. Kopioi tägisi script-kohtaan ja klikkaa submit-nappia. 
  taginappi
 3. Tägitiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. 
 4. Klikkaamalla rivillä aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna.
 5. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
  • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
  • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
  • Lataa korjattu taägiaineisto kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
 6. Sulje validointi-ikkuna.
 7. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
 8. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

 

Display: HTML5-aineisto
 1. Kampanjan display-rivit listautuvat all- ja display-välilehtien alle. Tunnistat displayn rivin myös rivin nimen edessä olevat DISPLAY-tunnisteesta. Käsittelemätön rivi on listattuna "Client action required"-ryhmän alle.

 2. Raaha tiedostot laatikkoon tai lisää ne browse-napin kautta.
 3. Järjestelmä tunnistaa aineiston yhdeksi html5-aineoksi ja muodostaa siitä kampanjarivin sisälle rivin. 
 4. Klikkaamalla aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna.
 5. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
  • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
  • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
  • Lataa korjattu aineisto kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
 6. Lisää validointi-ikkunaan kohde-url, jonne haluat aineistosi linkkautuvan.
 7. Lisää tarvittaessa pikseliseuranta.
 8. Sulje validointi-ikkuna.
 9. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
 10. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

 

Video: MP4-tiedostot
 1. Kampanjan videorivit listautuvat all- ja video-välilehtien alle. Tunnistat displayn rivin myös rivin nimen edessä olevat VIDEO-tunnisteesta. Käsittelemätön rivi on listattuna "Client action required"-ryhmän alle.

 2. Raaha tiedosto(t) laatikkoon tai lisää ne browse-napin kautta.
 3. Jokaiselle tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. Jos esimerkiksi raahasit kolme tiedostoa, näkyy nyt kolme tiedostoriviä.
 4. Klikkaamalla aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna.
 5. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
  • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
  • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
  • Lataa korjattu tiedosto kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
 6. Lisää validointi-ikkunaan kohde-url, jonne haluat aineistosi linkkautuvan.
 7. Lisää tarvittaessa pikseliseuranta.
 8. Sulje validointi-ikkuna.
 9. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
 10. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

 

  Video: SG-koodi
  1. Kampanjan rivit listautuvat all- ja video-välilehtien alle. Tunnistat displayn rivin myös rivin nimen edessä olevat VIDEO-tunnisteesta. Käsittelemätön rivi on listattuna "Client action required"-ryhmän alle.

  2. Lisää SG-koodi klikkaamalla keltaisessa laatikossa olevaa täginappia. Kopioi tägisi script-kohtaan ja klikkaa submit-nappia. 
  3. Lisäämällesi SG-koodille muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. 
  4. Klikkaamalla rivillä aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna.
  5. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
   • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
   • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
   • Lataa korjattu SG-koodi kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
  6. Sulje validointi-ikkuna.
  7. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
  8. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

   

  Audio: MP3-tiedosto
  1. Kampanjan rivit listautuvat all- ja video-välilehtien alle. Tunnistat displayn rivin myös rivin nimen edessä olevat AUDIO-tunnisteesta. Käsittelemätön rivi on listattuna "Client action required"-ryhmän alle.

  2. Raaha tiedosto(t) laatikkoon tai lisää ne browse-napin kautta.
  3. Jokaiselle tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. Jos esimerkiksi raahasit kolme tiedostoa, näkyy nyt kolme tiedostoriviä.
  4. Klikkaamalla aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna.
  5. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
   • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
   • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
   • Lataa korjattu tiedosto kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
  6. Sulje validointi-ikkuna.
  7. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
  8. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

   

  Aineiston toimitus Sanoman tuotantoon

  1. Raaha tuotantotiedostot laatikkoon tai lisää ne browse-napin kautta.

  2. Jokaiselle tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. Jos esimerkiksi raahasit kolme tiedostoa, näkyy nyt kolme tiedostoriviä.
  3. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
  4. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

  Uuden aineiston toimitus

  1. Raaha tiedosto(t) laatikkoon tai lisää ne browse-napin kautta.

  2. Jokaiselle tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. Jos esimerkiksi raahasit kolme tiedostoa, näkyy nyt kolme tiedostoriviä.
  3. Klikkaamalla aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna.
  4. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
   • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
   • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
   • Lataa korjattu tiedosto kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
  5. Jos kyseessä on digi- tai videoaineisto lisää validointi-ikkunaan kohde-url, jonne haluat aineistosi linkkautuvan ja lisää tarvittaessa pikseliseuranta.
  6. Sulje validointi-ikkuna.
  7. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
  8. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

  Korvaavan aineiston toimitus

  1. Ensin poistetaan vanha aineisto. Klikkaa poistettavan aineistorivin preview-kuvaketta ja siirry validointi-ikkunaan. 

  2. Klikkaa resubmit-nappia.

  3. Tämän jälkeen lisätään uusi korvaava aineisto. Raaha tiedosto laatikkoon tai lisää ne browse-napin kautta.

  4. Tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. 
  5. Klikkaamalla aineiston preview-kuvaketta aukeaa validointi-ikkuna.
  6. Tarkista aineistosi validointiraportti (preflight report). Mikäli aineistosi ei läpäise validointia:
   • Poista lisäämäsi aineisto klikkaamalla resubmit-nappia.
   • Tee aineistoosi tarvittavat korjaukset.
   • Lataa korjattu tiedosto kampanjariviin ja tarkista läpäisikö tiedosto validoinnin.
  7. Jos kyseessä on digi- tai videoaineisto lisää validointi-ikkunaan kohde-url, jonne haluat aineistosi linkkautuvan ja lisää tarvittaessa pikseliseuranta.
  8. Sulje validointi-ikkuna.
  9. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
  10. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle. 

  Aineiston toisto

  1. Klikkaa keltaisessa laatikossa olevaa täginappia. Klikkaa yes-nappia. Lisää viestisi description-kenttään “Käytetään samaa aineistoa kuin kampanjassa X, ID: ON-123456.” Klikkaa submit-nappia.
  2. Tiedostolle muodostuu kampanjarivin sisälle oma rivi. 
  3. Hyväksy rivi approve-napilla, mikä samalla lähettää aineiston Sanomalle.
  4. Hyväksynnän jälkeen kampanjarivi siirtyy "Delivered to Sanoma"-ryhmän alle.

  Usein kysytyt kysymykset

  Kulkeeko myös CPC ja ohjelmallisen aineistot tätä kautta?

  CPC-kampanjoiden aineistot toimitetaan aineistojärjestelmän kautta, mutta ohjelmallisen aineistoja ei. Mainostaja hoitaa itse ohjelmallisen ostamisen aineistojen trafikoinnin, eivätkä ne kulje Sanoman kautta.

  Miten toimin, jos en ole saanut latauslinkkiä tai olen hukannut sen?

  Jos et ole saanut latauslinkkiä tai ole hukannut sen, kannattaa olla yhteydessä Sanoman trafiikkiin digi: online.aineisto@sanoma.fi tai printti: aineistopalvelut@sanoma.com.

  Mitä jos unohdan toimittaa aineiston tai sen toimitus viivästyy?

  Järjestelmä lähettää sinulle muistutuksen 2 arkipäivää (monikanavaisissa etu- ja  kokosivuissa 1 päivä, printissä kun aineisto-deadline koittaa) ennen kampanjan alkua, mikäli aineistoa ei ole vielä toimitettu. Mikäli olet tilannut aineistojen tuotannon Sanomilta, tulee muistutus jo 5 arkipäivää ennen kampanjan starttia, jotta aineisto ehditään valmistaa ajoissa.

  Minne olen yhteydessä, jos lataussivun kanssa on ongelmia?

  Kaikissa ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Sanoman trafiikkiin online.aineisto@sanoma.fi .

  Onko mahdollista toimittaa pelkät seurannat?

  Kyllä on. Seurannat voi toimittaa tägi-napin kautta.

  Voiko latauslinkkiä käyttää uudestaan tai onko se kertakäyttöinen?

  Latauslinkki on toiminnassa koko kampanjan keston ajan. Lähetettyjä aineistoja voi käydä poistamassa kampanjarivistä tai voi toimittaa uusia aineistoja, linkkejä, seurantoja tai ohjeita. Huomioitava, että printin linkki on voimassa siihen asti, kunnes ad ops on käsitellyt varauksen ja rivin statukseksi muuttuu sent.

  Onko mahdollista kirjoittaa aineistolle ajo-ohjeet?

  On mahdollista. Jokaiselle ladatulle tiedostolle voi kirjoittaa oman ohjeistuksensa. Esimerkiksi: ”Aineistoa ajetaan ma-ke klo 12-16.”

  Mistä tietää, että aineisto on saapunut perille? Tuleeko saapumisesta mailikuittaus?

  Lataussivulle voi mennä katsomaan kampanjarivin statuksen. ”Arrived” tarkoittaa, että aineisto on saapunut Sanomille ja ”Complete ja sent” tarkoittavat, että kampanja on valmis käynnistettäväksi. Saat mailiisi myös erillisen sähköpostikuittauksen, kun kampanja on valmiina starttiin.

  Voinko toimittaa printin ja onlinen aineistot yhden ja saman linkin kautta?

  Kyllä voit. Kaikki kyseisen kampanjan aineistorivit löytyvät samalta lataussivulta.