Case If Verkkokäyttäytymisdatan avulla räätälöityvää sisältöä

Case If Vahinkovakuutus Oyj

Verkkokäyttäytymisdatan avulla räätälöityvää sisältöä

Luovalla ratkaisulla saatiin kerrottua tietoturvan tärkeydestä mielenkiintoisesti ja kiinnostusta herättävästi. 

Excecutive summary

Lähtötilanne

Miten puhutella ihmisiä kiinnostavasti tietoturvasta?

Ratkaisu

Rakennetaan ratkaisu, jossa lukija voi itse vaikuttaa sisällön muokkautumiseen mahdollisimman henkilökohtaiseksi. Tehdään ratkaisusta tarkoituksellisesti hiukan "creepy" lisäämällä sisältöön faktoja, jotka tiedämme lukijasta hänen Sanoman selainhistoriansa perusteella.

Tulokset

Saatiin kerrottua tietoturvasta mielenkiintoisesti ja herätettyä iso joukko ihmisiä tietoturvan tärkeyteen. Artikkeli luettiin 80.000 kertaa ja sen parissa vietettiin aikaa keskimäärin yli 18 minuuttia.

Lähtökohta

Kuinka puhutella massoja informatiivisella mutta kuitenkin sopivan viihdyttävällä tavalla niinkin vaikeasti omaksuttavasta mutta kuitenkin tärkeästä asiasta kuin tietoturva? Kampanjan tavoitteena oli saada mahdollisimman moni lukija viettämään aika tietoturva-aiheisen sisällön parissa.

Läpikotaisin digitalisoituneessa elämässämme tietoturvan rooli on merkittävämpi kuin koskaan. Jokainen yksilö on hakkereille mahdollisuus tietomurtoon, jonka seurauksena yksilö voi menettää henkilötietonsa tai yritys miljoonia hakkereiden taskuihin. Vaikka laitteemme olisivat suojattu viimeisimmillä teknologioilla, on tietoturva viime kädessä siis kiinni yksilön valveutuneisuudesta.

Strategia

Jotta tilanne tuntuisi entistäkin henkilökohtaisemmalta, päätimme hyödyntää Sanoman verkkokäyttäytymisdataa muovaamaan artikkelin sisältöjä siten, että tarinan päähenkilöksi muovautuu lukija itse.

Kasvavaan tietoturvan tarpeeseen If tarjoaa yritysasiakkaillensa tietoturvavakutuusta. Vakuutus korvaa mahdollisesta tietomurrosta aiheutuvia vahinkoja, mutta suotavaa tietenkin olisi, ettei tietomurtoja pääsisi koskaan tapahtumaan. Mutta miltä tällainen tilanne näyttäisi ja tuntuisi työntekijän näkökulmasta? Loimme virtuaalisen ympäristön, jossa lukija pääsee tietomurtoyrityksen kohteena olevan yrityksen työntekijän saappaisiin. Tarinan lopputulema, pääsevätkö hakkerit yrityksen tietoihin käsiksi, riippuukin täysin lukijan tiedoista ja taidoista.

Case If

Luova ratkaisu

Ifin tietomurtoartikkeli vaati täysin uudenlaisen teknisen ratkaisun toimiakseen. 

Artikkelia varten rakennettiin tekninen pohja, joka mahdollisti verkkokäyttäytymisdatan perustuvien muokkautuvien pisteiden upottamisen artikkelin tekstin lomaan.

Verkkokäyttäymisdataa hyödynnetään useissa kohdissa artikkelia. Teksti muokkautuu siis hieman jokaiselle artikkeliin saapuneelle lukijalle erilaiseksi riippuen hänen profiilistaan Sanoman medioissa - esimerkiksi mielenkiinnon kohteistaan. Tekstistä tulee näin paljon henkilökohtaisempi, ikään kuin lukija itse olisi tekstissä päähenkilönä. Mielenkiinnon kohteiden lisäksi tekstissä hyödynnettiin esimerkiksi lokaatio- ja demografiadataa mutta vain taivas olisi rajana.

Artikkelin sisältö jakautuu osioihin, joissa lukijan on itse tehtävä valinta, jotta tarina etenee. Jokaisessa osiossa tapahtuu tietoturvan kannalta jotakin hieman epäilyttävää ja valintojen perusteella tietomurto joko tapahtuu tai sen onnistuu estämään. Valintojen yhteydessä lukijalle näytetään myös taustoittavaa tietoa kyseisen ongelman tiimoilta.

Tietomurtoartikkeli on personoituva interaktiivinen tarina, jossa lukija itse päättää tarinan kulun ja lopputuleman. Oikeassa elämässä itseaiheutettu tietomurto voi maksaa itselle kalliisti ja hakkerin livahtaessa esimerkiski yrityksen tietokantoihin voi tappioita tulla jopa miljoonia, puhumattakaan julkisen maineen menetyksestä. Tietomurtoartikkeli mahdollistaakin turvallisen areenan epäonnistua ja oppia virheistään tietoturvan saralla.

Case if datasisällöt

Toteutus

IS
Taloussanomat
HS
Case If

Tulokset

Tietomurtoartikkeli sai yli 80 000 sivukatselua  ja keskimäärin aikaa artikkelissa vietettiin yli 18 minuuttia. Tavoitteena oli kommunikoida isolle joukolle tietoturvasta ja saada heidät viettämään aiheen parissa aikaa, joten tavoite saavutettiin.

Tarina on osa Ifin tietoturvaa käsittelevää artikkelisarjaa. Sen tavoitteena on nostaa esiin, että tietoturva on jokaisen asia. Olemme yhdessä vastuussa siitä, että tietomurtautuminen on tehty mahdollisimman vaikeaksi.

  

Case If sivunäytöt

Artikkeli sai sivulatauksia yli 80 000kpl.

*Lähde: Google Analytics

Case if lukuaika

Lukijat viihtyivät artikkelissa keskimäärin 
yli 18 minuuttia.

*Lähde: Google Analytics

Credits

Credits

Asiakas - If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Kristiina Fugleberg, Markkinointipäällikkö

Mediatoimisto – OMD Finland Oy
Niklas Puschmann

Media ja toteutus – Sanoma Media Finland,
Sanoma Creatives  

Tuuli Raussi, Key Account Manager 
Ville Jahn, Creative 
Kati Heikinheimo, Producer
Henna Vainiola, Coding

Sanoma Creatives

  

Sanoma Creatives