Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä

Sanoma Media Finland Oy
Postiosoite: PL 85, 00089 Sanoma
Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 1515901-4
Puhelin: 09-1221​

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Aksel Hallama
Puh: +358 400 422 188
email: aksel.hallama@sanoma.fi

3. Rekisterin nimi

Sanoma Media Finland Oy:n yrityskontaktirekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

a. Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
b. Sanoma Media Finland Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
c. asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
d. mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
e. tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö
a. Yritystiedot
- yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat
b. Henkilötiedot
- etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sukupuoli, sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot 
c. markkinointikiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

a. Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)
b. Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
c. Bisnode b-to-b –yritysrekisteri
d. Sanoman työntekijöiden lisäämät kontaktit

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
a. Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.
b. Sanoma Media Finland Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
a. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
b. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 09 1221 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

Rekisteriseloste on nähtävissä Sanoma Media Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä (vastaanotto), Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.